DLACZEGO UFAM KOŚCIOŁOWI?

Biblijny podręcznik obrony wiary

Książka napisana jest dla osób chcących poszerzyć biblijne spojrzenie na swoją wiarę, a zwłaszcza dla tych, którzy mają wątpliwości co do niektórych Prawd Wiary nauczanych przez Kościół (na przykład na temat piekła i czyśćca, Eucharystii, kultu maryjnego, Dekalogu, święcenia niedzieli, wizerunków, Pisma Świętego i Tradycji itd.).

Będziecie zaskoczeni, jak bardzo nauka współczesnego Kościoła jest tożsama Biblią – a także z nauką pierwszych gmin chrześcijańskich – choć możliwe, że dojdziecie do wniosku, że Kościół uczy zupełnie czego innego, niż Wam się wydawało.

Książka została sprawdzona przez cenzora kościelnego („Za zgodą Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej”).

 

 

KOŚCIÓŁ OSKARŻONY

Odpowiedzi na ponad 200 zarzutów dotyczących historii Kościoła oraz dodatkowe rozdziały o Inkwizycji oraz o Kościele podczas II Wojny Światowej i Piusie XII.

Oto niektóre tematy:

·         Czy istniała papież Joanna?

·         Czy Ewangelie są wiarygodne?

·         Czy są dowody na istnienie Jezusa Chrystusa?

·         Czy inkwizycja zabiła miliony ludzi?

·         Kto wymordował Indian?

·         Kto spalił najwięcej „czarownic” a kto zakazał palić?

·         Czy Kościół ewakuował nazistów?

·         ile pieniędzy zarabia Watykan, a ile proboszcz?

·         Czy Kościół potępił teorię Kopernika?

·         Jakie były przyczyny krucjat?

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Koszyk, Koszyka, Zakupy, Kup, Kup Teraz, Wózek

JUŻ DOSTĘPNA - ZAKUP

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Koszyk, Koszyka, Zakupy, Kup, Kup Teraz, Wózek

JUŻ DOSTĘPNA - ZAKUP

Jeśli nie znalazłeś w księgarni, można zajrzeć tu:

http://allegro.pl/dlaczego-ufam-kosciolowi-biblijna-obrona-wiary-i6597647579.html

W razie problemów (np. skończona aukcja) proszę o e-mail na adres

mrbpiotrowski@gmail.com

Jeśli nie znalazłeś w księgarni, można zajrzeć tu:

http://allegro.pl/kosciol-oskarzony-i6597711777.html

W razie problemów (np. skończona aukcja) proszę o e-mail na adres

mrbpiotrowski@gmail.com

SPIS TREŚCI

Spis treści można obejrzeć tu http://analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/kospis.pdf

PIEKŁO – HEROICZNY DAR BOGA

Niebo, piekło, grzech ludzki i szatański        

·         Niebo  

·         Czym jest piekło?          

·         Zbawienie ludzi i zbawienie Szatana, grzech ludzki i szatański              

·         Jak się dostać do Piekła, czyli wyrok czy decyzja?          

·         Czemu ktoś chciałby pójść do Piekła?  

Piekło jako heroiczny dar Boga, czyli w okryciu płakał będę

Różne wątpliwości    

 

 

Dołącz do strony https://www.facebook.com/ksiazkiapologetyczne/

aby otrzymywać informacje na bieżąco!

 

 

 

CZYŚCIEC I MODLITWA ZA ZMARŁYCH

·         Nauka Kościoła               

·         Ważne fakty o Czyśćcu

·         Po co ten Czyściec?      

·         Kto trafia do Czyśćca?  

·         Natura Czyśćca

·         Symbolika ognia            

·         Natura Czyśćca a natura Piekła

Świadectwa historyczne

·         Stary Testament            

·         Nowy Testament - Ewangelie 

·         Nowy Testament - Listy Apostolskie    

·         Świadectwa wczesnochrześcijańskie   

·         Kultura Żydów

o   Wiara  

o   Kadisz i inne modlitwy               

·         Co daje modlitwa za zmarłych?

ODPUSTY

·         Czym jest odpust?        

·         Odpusty kiedyś              

·         Historia odpustów        

·         Kłopoty z odpustami    

 

 

 

 

 

CIAŁO KARMIĄCE SIĘ CIAŁEM – EUCHARYSTIA POKARMEM KOŚCIOŁA

·         Wstęp, czyli krótka historia zbawiania świata

·         Hipotezy            

Ofiara

·         Biblijne pojęcie ofiary 

·         Ofiara doskonała           

·         „Pamiątka”       

·         Nieustająca ofiara         

·         Ofiara raz na zawsze    

·         Wymiar eklezjalny (wspólnotowy)       

Decydujące kryterium           

Wątpliwości   

·         Słowo „Eucharystia”     

·         Łamanie chleba a społeczność”              

·         Symbol czy Ofiara?       

·         Mowa Eucharystyczna 

·         Składanie Ofiary z Jezusa          

·         Różnice w rozumieniu

·         „Pokarm nie przybliża do Boga!”           

·         Przemiana chleba w Ciało         

·         Dlaczego pod jedną postacią? 

·         „Moc kapłanów”            

·         Co może prezbiter?      

·         Świętość celebransa    

Kiedy powstała nauka o transsubstancji?     

·         Powstanie nauki o transsubstancji       

·         Eucharystia w Kościele Apostolskim    

·         Eucharystia we wczesnym chrześcijaństwie     

Kolejne wątpliwości

·         Zakaz spożywania krwi               

·         Przeżywanie Eucharystii            

·         Słowo „sakrament”      

·         Ryt        

·         Najwyższy (…) nie mieszka w dziełach rąk ludzkich      

 

 

 

 

 

UMRZEĆ ABY ŻYĆ, CZYLI CHRZEST ŚWIĘTY

Po co nam chrzest?

Czy chrzest zbawia?  

Trzy rodzaje „chrztu”

·         Chrzest Janowy              

·         Chrzest Duchem Świętym i Chrzest wodny       

Różne zarzuty

·         Łotr na krzyżu  

·         Co daje pochlapanie wodą?     

·         Woda to Biblia?             

·         Woda to Duch Święty?

·         Żydzi nie potrzebują chrztu?    

·         Chrzest tylko dla Żydów?          

·         Poganom chrzest niepotrzebny?           

·         Nieochrzczeni apostołowie?   

·         Misja Pawła      

·         Zarzut: „Chrzest symbolizuje śmierć, nie życie”             

Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela       

·         Pochwała nawrócenia 

·         Nowe narodzenie czy powrót do „pierwotnej miłości”?            

·         Katolicki maksymalizm – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (czyli idźmy na całość!)               

Chrzest dzieci

·         Pismo Święte  

·         Chrzest a obrzezanie   

·         Trochę historii, czyli od kiedy chrzest niemowląt?        

·         Różne kwestie związane z chrztem dzieci         

·         Darmowy dar   

·         Czy chrzest dzieci jest potrzebny?        

·         Decydowanie o Chrzcie dziecka             

·         Chrzest to coś więcej niż „polisa na Wieczność”             

·         Chrzest to przede wszystkim Łaska       

Różne zarzuty

·         „Bez wiary nie można podobać się Bogu”          

·         „Kto uwierzy i przyjmie chrzest”            

·         Co mówi Pismo?            

·         Życie z cudzej decyzji?

·         Po co? 

·         Chrzest tylko symbolem nawrócenia?

·         Los dzieci nieochrzczonych       

·         Moc?   

·         Chrzest różni się od obrzezania              

Zanurzenie czy polanie?        

·         Nauka Kościoła               

·         Co mówi Pismo?            

·         Świadectwo pierwszych chrześcijan    

·         Argumenty za polaniem            

·         Zakończenie    

 

 

 

 

 

 

OBJAWIENIE, PISMO, KOŚCIÓŁ

Czy Pismo Święte zawiera błędy?    

·         Sprzeczności pomiędzy opisami biblijnymi a współczesną wiedzą

·         Opis Stworzenia            

·         Potop  

·         Wiek Ziemi       

·         Przykłady sprzeczności wewnętrznych w Biblii               

·         Opis Stworzenia            

·         Potop  

·         Śmierć Judasza               

·         Wyjaśnienia fundamentalistyczne       

·         Czy Biblia się myli?       

·         Dyskusja stanowisk      

·         Podsumowanie stanowisk        

·         Skutki interpretacji fundamentalistycznej        

Kanon Pisma Świętego         

·         Dwa kanony żydowskie              

·         Kanon chrześcijański   

·         Sprawa cytowania         

·         Nazwa „księgi deuterokanoniczne”      

·         Różne zarzuty  

·         Świadectwa historyczne            

 

KOŚCIÓŁ, REFORMACJA, BIBLIA

Zarzuty protestanckie

·         Czy Kościół zabraniał czytania Biblii?   

·         Czy Reformacja udostępniła pierwsze tłumaczenia Biblii na języki narodowe?          

·         Logika Reformacji, czyli arbitralny wybór jednego źródła

·         Powód wyłączenia niektórych ksiąg przez protestantów           

„Tylko Biblia” czy „najpierw Biblia”?

·         Strony sporu    

·         Stanowisko protestanckie        

·         Co głosi Kościół              

·         Wokół pojęcia „Tradycja”          

·         Dwie tradycje – i co na to Biblia             

·         Czym jest „Słowo”        

·         Zadziwiająca niekonsekwencja              

·         Krótka historia Objawienia       

·         Problemy z sola scriptura          

·         Zasady „sola scriptura” nie ma w Biblii               

·         Zasada sola scriptura jest sprzeczna z Biblią     

·         Zasada „sola scriptura” zakłada iż Kościół to „martwa konstrukcja”    

·         Zasada „sola scriptura” się nie sprawdza – nie może więc pochodzić od Boga        

·         Bezpośredni skutek zasady „sola scriptura” - dziesiątki tysięcy wyznań protestanckich              

·         „Oparcie się wyłącznie na Biblii”           

·         „Tego nie ma w Biblii!”              

·         Problem kanonu jest przy „sola scriptura” nierozwiązywalny 

·         Zasada „sola scriptura” ma zaledwie czterysta lat – nie jest więc zasadą pozostawioną przez apostołów    

·         Akcent osobisty             

·         Podsumowanie              

·         Kwestia wystarczalności            

·         Co zamiast „sola scriptura”?     

·         Kontrargumenty            

 

 

 

 

 

 

„A NA TEJ OPOCE ZBUDUJĘ KOŚCIÓŁ MÓJ”

Skała czy dwie skały, czyli ustanowienie papiestwa

·         Werset 17

·         Werset 18         

o   Protoplaści dwu przymierzy – zmiana imienia

o   Greka i aramejski, czyli zajrzyjmy do oryginału              

o   Petra, Petros, Kefa, Kefas         

o   Słowo Petros w Starym Testamencie  

o   Czy kamieniem nie jest Jezus?               

o   „Skałą jest wyznanie wiary Piotra, a nie sam Piotr”      

o   Święty Ambroży            

o   ŚwAugustyn i Mt ,         

o   Świadectwa wczesnochrześcijańskie o Opoce

·         Werset 19 – Klucze Piotrowe   

o   Znaczenie symbolu kluczy        

o   Czy papież dyktuje Niebu prawa?         

Paś owce moje

Prymat w pismach starochrześcijańskich      

Różne zarzuty

·         Grzeszni papieże

·         Zejdź mi z oczu, Szatanie!         

Sprawa sukcesji         

·         Pismo Święte  

·         Świadectwa wczesnochrześcijańskie   

·         Zarzuty               

Nieomylność papieska          

·         Góra nieporozumień   

·         Nieporozumienie nr  – zakres nieomylności    

·         Kiedy i po co ogłaszany jest dogmat?  

·         Przykłady wystąpień nieomylnych       

·         Rodzaje nauczania        

·         Nieporozumienie nr  – kwestia moralności      

·         Nieporozumienie nr  – Kto jest nieomylny?     

·         Nieporozumienie nr  - czy papież może ustanawiać doktryny?              

·         Nieporozumienie nr  – czy człowiek może być nieomylny?      

·         Teksty przywoływane przeciw nieomylności   

·         „Wystąpienie biskupa Strossmayera” 

·         Bulla Jana XXII 

·         Imprimatur       

Papież równy Bogu? 

·         „Nie nazywajcie nikogo ojcem!”            

·         Czego  zabrania biblia?               

·         Czemu „święty”?           

·         „Jedynie biblijne” sposoby zwracania się do siebie chrześcijan              

·         Kto jest Głową Kościoła?           

·         Czy papież zajmuje miejsce Chrystusa?             

·         Następca czy zastępca?               

Władza w Biblii         

·         Do kogo należy władza?             

·         Władza państwowa      

·         Władza rodzicielska     

·         Władza sądownicza      

·         Władza po chrześcijańsku         

·         Władza w Kościele        

·         Jeszcze o przełożonych              

·         Różne zarzuty  

·         Inne wątpliwości           

·         Pokłony             

 

 

 

 

 

 

DEKALOG I STARE PRZYMIERZE

Stare Przymierze i Dekalog – czy obowiązują?

·         Czy Stare Prawo obowiązuje? 

·         Stare Prawo i Dekalog nie mają znaczenia?      

·         Ciąg praw czy ciąg przymierzy?               

·         Co jest pierwotne, a co wtórne?            

Czy Kościół zmienił treść przykazań?           

·         Gdzie te zmiany?           

·         Czy zmieniono układ przykazań?           

·         Ciekawostka – co Mojżesz miał na tablicach?  

Wizerunki i Bóg

·         O co chodziło w zakazie wykonywania wizerunków?  

·         Dwa rodzaje bałwochwalstwa 

·         Perspektywa oskarżenia            

·         Bałwochwalstwo a kult pośredni           

·         Ograniczenia kultu obrazów    

·         Zakaz czci wizerunków nie istnieje w oderwaniu od sensu bałwochwalczego         

·         Czy wizerunki zawsze są pożyteczne? 

·         A tak z rozpędu… sanktuaria i relikwie

·         Różne zarzuty  

·         Cudowne miejsca         

·         Modlitwa          

·         Moc obrazów?

·         Nazewnictwo  

·         Brak wzorów plastycznych        

·         Od kiedy wizerunki?    

·         Po co Bogu relikwie?   

·         Poziom plastyczny        

·         Uwagi końcowe odnośnie wizerunków              

Dzień święty  

·         Zniesienie czy wypełnienie szabatu?  

·         Pismo: nauczanie w szabat i zebrania w niedzielę        

·         Świadectwa wczesnochrześcijańskie   

·         Kiedy zostało ustanowione święcenie szabatu?            

·         Co upamiętniał szabat?              

·         Jezus – szabatem Nowego Testamentu              

·         Czas obowiązywania szabatu   

·         Kwestia kalendarzowa

·         Różne zarzuty  

·         Casus Jezusa    

·         Kto przeniósł szabat?  

·         Jezus wzywał do wierności przykazaniom         

·         Pouczenia moralne w ST            

·         Noe a szabat    

·         Uniwersalność szabatu               

·         Zburzenie Jerozolimy  

·         Co napisał Sokrates Scholastyk?            

·         Odrobina realizmu       

 

 

 

 

 

 

Z WIARY CZY Z UCZYNKÓW?

Czy Kościół głosi zbawienie pochodzące z uczynków?

Biblijny eksperyment

·         Cytaty przytaczane na potwierdzenie zasady „sola fidea         

·         Cytaty przytaczane przeciw zasadzie „sola fidea          

·         Nauka Kościoła               

Zależność pomiędzy wiarą a uczynkami

·         Czy uczynki to tylko „dowód wybrania”?           

·         Czy istnieje wiara bez uczynków?         

·         Nagroda za uczynki?    

·         Co z „dobrym łotrem”?               

·         Czy należy się martwić swoimi grzechami?       

Wartość uczynków

·         Skrwawiona szmata?   

·         Czyje są dobre uczynki?             

Sąd Boży       

·         Czy chrześcijanie będą sądzeni?            

·         Na podstawie czego będziemy sądzeni?            

Sedno różnic – usprawiedliwienie zewnętrzne i wewnętrzne

·         Sprawa uświęcenia       

·         Wystarczy wyznanie wiary?     

·         Zbawienie wewnętrzne i zewnętrzne 

Pewność zbawienia?

·         Co jest pewne?              

·         Jak zachować zbawienie?          

·         Różne pytania i zarzuty              

 

 

 

 

 

MARYJNOŚĆ POBOŻNA I BEZBOŻNA

Akcent osobisty        

Maryja w nauce Magisterium

Matka Boga   

·         O czym mówi dogmat?               

·         Perspektywa chrystologiczna  

·         Perspektywa eklezjalna (czyli kościelna)          

·         Historia tytułu 

·         Biblijne źródła tytułu   

·         Rożne wątpliwości       

·         Jak to rozumieć?            

·         Matka Jahwe? 

·         Matka Boska czy Boża?

·         Czemu tak późno?        

Niepokalanie poczęta

·         Perspektywa Chrystologiczna 

·         Arka Przymierza             

·         Perspektywa eklezjalna – Nowa Ewa, Matka Wszystkich Wierzących       

·         Nowa Ewa         

·         Matka Wszystkich Wierzących 

Zawsze dziewica       

·         Narodzenie Jezusa z dziewicy 

·         Nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna           

·         Bracia i siostry Jezusa?

·         Wątpliwości i pytania  

Łaski pełna     

·         Błogosławiona między niewiastami     

·         Zmaza grzechu a skutki grzechu             

·         „Zmaza grzechu pierworodnego”          

·         Bezgrzeszność 

Wniebowzięta

·         Istota dogmatu               

·         Nieporozumienia wokół wniebowzięcia           

Wstawiennictwo Maryi         

·         Jezus – jedyny wstawiennik?  

·         Kim jest Maryja, by się do niej modlić?              

·         Reformatorzy i dylemat Jana Mayera von Eck  

Cześć Maryi – bałwochwalstwo?

·         Nie-boskie rodzaje czci              

·         Dulia i latria     

·         Istota bałwochwalstwa              

·         Jak to jest z Maryją       

·         Przenośne znaczenie terminu „bałwochwalstwo” a przesadna cześć świętych

·         Przesadna czy nie przesadna cześć?     

·         Bóg dzielący się chwałą              

·         Wstawiennictwo świętych a spirytyzm               

·         Czy święci są martwi?  

·         Sprawa bogacza i Łazarza           

·         Wstawiennictwo Oniasza i Jeremiasza               

·         Po co ci święci?              

·         Wyjątkowe miejsce Maryi        

·         Świętych obcowanie    

·         Wszechobecność?                        

Pośrednictwo Maryi?

·         Prawda większa: Pośrednictwo Jezusa

·         Czego Jedynym Pośrednikiem jest Jezus?        

·         Pierwszeństwo pośrednictwa Jezusa w innych rzeczach            

·         Prawda mniejsza, czyli jeszcze o „pośrednictwie” Maryi           

·         Nieprawda - pośrednictwo „oddzielające”       

Współodkupicielka?  

·         W sensie ścisłym – nie!              

·         Współodkupicielstwo jako „towarzyszenie”    

Królowa Nieba i Ziemi czy Artemida Efeska?        

·         Tytuł pogańskiej bogini?           

·         Czy człowiek może królować w Niebie?             

·         Królowa Nieba i Ziemi (Wszechświata)              

·         Królowa-Matka              

·         Zarządzenia Królowej  

Trochę historii

·         Wczesne chrześcijaństwo         

·         Czasy Reformacji           

Przez Maryję do Jezusa?       

·         Prawda większa             

·         Prawda mniejsza           

·         Prawda skorelowana - przez Jezusa do Maryi  

Różne częste i efektowne, choć niezbyt mądre zarzuty

·         Totus Tuus        

·         „To Jezus uzdrawia, nie Maryja”            

·         Kto zgniata głowę węża?            

·         Gwiazda Zaranna           

·         Kwestia traktowania określeń w Biblii

·         Kwestia tytułu „Gwiazda Poranna”       

·         Maryja jako „Gwiazda poranna”             

·         „Niewiasta”     

·         Słowo „niewiasta”        

·         Łk 11,27-28

·         Kościoły pod patronatem Maryi i świętych       

·         Rodowody Maryi           

Objawienia i pobożność ludowa

·         Sanktuaria i relikwie    

·         Objawienia prywatne 

·         Objawienia prywatne a nauka Kościoła              

·         Znaczenie objawień prywatnych           

·         Różaniec            

·         Wielomówność?           

·         Na kim skoncentrowana jest modlitwa różańcowa?    

·         Biblijność różańca         

·         Trochę historii 

·         „Cenić, ale nie przeceniać”       

Pieśń „Bogurodzica”  

Błędy w kulcie maryjnym

·         Błędy liturgiczne            

·         Czy święci mogą się mylić?       

·         Mariologia i mariolodzy